Als je meer uit je leven wilt halen

Haptotherapie is voor iedereen die ernaar verlangt om het huidige gevoelsleven te verbreden en/of te verdiepen. Haptotherapeutische begeleiding leert niets af, maar voegt toe. Het gaat om het krijgen van inzicht, om het herkennen en erkennen hoe jij dingen doet, het helpt je een nieuwe beweging in gang te zetten. Haptotherapie geeft ondersteuning bij lichamelijke klachten, relationele problemen en persoonlijke processen. 

Denk aan: 

  • Moeilijkheden met het herkennen en uiten van gevoelens. Klik hier om een lijst vraagstukken te bekijken.
  • Problemen bij het omgaan met intimiteit en nabijheid.
  • Problemen met acceptatie of verwerking van verlies, trauma, ziekte of handicap.
  • Lichamelijke klachten met mogelijk psychosomatische oorzaak zoals nekpijn, rugpijn, hoofdpijn, buikpijn, maagklachten of hyperventilatie.
  • Stressgerelateerde problemen.
  • Verlies van vertrouwen in het eigen functioneren ten gevolge van pijn, langdurige lichamelijke en/of geestelijke overbelasting.
  • Relationele problematiek.
  • Een overgangsfase in je leven.
  • Onverwerkte ervaringen uit het verleden.

Wanneer je hulpvraag er niet bijstaat, informeer gerust of ik iets voor je kan betekenen.

De haptotherapeut werkt vanuit verbinding en is veilig afgestemd op jouw tempo en grenzen. Het ontdekken wie je bent en wat je vermogens zijn vraagt aandacht en tijd. Groeien gaat immers sprongsgewijs: in periodes van onrust ( leren, nieuwe situaties) en in periodes van rust (rijping) en rijping heeft tijd nodig.